Waterschap zoekt boer Frank!

Frank van Oorschot, lijsttrekker VVD waterschap Hollandse Delta voor de verkiezingen 18 maart 2015

Met Mark Rutte op weg naar een goed verkiezingsresultaat!

Op 18 december 2014 ben ik voor de derde keer vader geworden. U vraagt zich wellicht af waarom ik hiermee begin. Welnu, ik wil mijn kinderen een goede toekomst bieden.

In Nederland hebben we daarvoor allereerst droge voeten en veilige dijken nodig. Als het land onder water staat, hoeven we voor de rest immers nergens meer aan te beginnen. Maar meer dan dat zijn vrijheid en democratie nodig. Ik hoop dat mijn kinderen in vrijheid en in een democratisch bestel op kunnen groeien. Juist vrijheid en democratie zijn sleutelwoorden bij de VVD.

We mogen onze kinderen niet opzadelen met de problemen van vandaag. De VVD vindt het daarom belangrijk dat ons huishoudboekje, ook dat van het Waterschap Hollandse Delta, op orde is. Een goede waterkwaliteit hoort daar uiteraard bij.

Ik hoop dat mijn kinderen later via leuk werk of een leuke baan hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Banen en een gezonde economie zijn essentieel voor een duurzame toekomst. Beschikbaarheid van voldoende zoet water is hierbij een belangrijk vereiste.

Ik hoop dat u op 18 maart 2015 in elk geval gaat stemmen en ik zou het erg op prijs stellen wanneer dat een stem op de VVD is. Als lijsttrekker voor de VVD wil ik mijn verantwoordelijkheid graag opnemen, samen met de andere kandidaten op de lijst. Ik hoop u de komende tijd graag ergens te mogen ontmoeten.

Het waterschap Hollandse Delta mag dan over het algemeen in stilte zijn werk doen, maar zonder het waterschap komen we nergens!

Ik wens u veel plezier en inspiratie toe bij het lezen van ons verkiezingsprogramma.

Frank van Oorschot
Lijsttrekker VVD Hollandse Delta

Klik hier voor het verkiezingsprogramma

Verdere informatie over de kandidaten waterschap op www.hdvvd.nl
en informatie over de provinciale verkiezingen op www.vvdzuidholland.nl